Komunikaty

04 grudnia 2012 15:29 | Komunikaty

Ewaluacja zewnętrzna całościowa

W okresie od 8 do 12 października 2012 r. w Przedszkolu Miejskim w Maszewie odbyła się „Ewaluacja zewnętrzna całościowa” realizowana przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Małgorzata Lachtara i Beata Giebas. Całość badania realizowano w okresie od 8 do 31 października 2012 r. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego.

W wyniku czynności ewaluacyjnych wizytatorzy ocenili, że placówka  wypełniania wymagania w stopniu wysokim i sformułowali następujące wnioski:

  1. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych oraz wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyja wszechstronnej aktywności dzieci.
  2. Starania podejmowane przez wszystkich pracowników w zakresie troski o bezpieczeństwo dzieci, wpływają na eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych postaw. Przedszkolaki mają poczucie bezpieczeństwa, a ich zachowanie nie odbiega od przyjętych norm społecznych.
  3. Rodzice traktowani są jako partnerzy – uczestniczą w życiu placówki, współdecydują w sprawach przedszkola, a ich zaangażowanie w działania oraz dobry przepływ informacji służy tworzeniu wspólnego frontu i zwiększaniu efektywności oddziaływań.
  4. Wielopłaszczyznowa współpraca ze środowiskiem przedszkola, sprzyja rozwojowi dzieci, wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu oferty przedszkola oraz postrzeganiu placówki jako instytucji dbającej o jakość kształcenia.
  5. Efekty podejmowanych w przedszkolu  działań (w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) wpływają na wszechstronny rozwój dzieci i osiąganie przez nie sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.
  6. Dyrektor przedszkola motywuje nauczycieli do wspólnego rozwiązywania problemów i doskonalenia warsztatu pracy, dzięki czemu kadra pedagogiczna włączona jest w planowanie i organizowanie procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego, a także w ewaluację tego procesu.
  7. Rozpoznawanie talentów i zdolności wychowanków oraz wspieranie ich rozwoju pozwala dzieciom odnosić sukcesy oraz budować poczucie własnej wartości.

 

Przeczytano: 904 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry