Komunikaty

11 grudnia 2017 01:05 | Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Przedszkola Miejskiego w Maszewie

OBWIESZCZENIE Nr 01/2017

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MASZEWE

z dnia 23 listopada 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Przedszkola Miejskiego w Maszewie.

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 marca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z 2011 r., Nr 117, poz. 676),

 
 obwieszcza się, co następuje:

 
§ 1.

 

Obwieszczam tekst jednolity Statut Przedszkola Miejskiego w Maszewie, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Obwieszczenia.

§ 2.

 

Tekst jednolity ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej:  http://www.przedszkolemaszewo.pl

 

§ 3.

 

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przeczytano: 313 razy. Wydrukuj|Do góry