Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach od 12 do 10 kwietnia br.